Vyjmenovaná slova – Minecraft Education

4. 9. 2023 Minecraft

Vyjmenovaná slova v Minecraftu? Jde spojit učení a zábavu? Jistě! Vydejte se s námi se začátkem nového školního roku na dobrodružnou cestu za lektvarem a pomocí svých znalostí uzdravte mladého člena pravěké tlupy – Veverčáka. Svět, kde se zábava skloubí s úkoly, jež se hemží i/y/í/ý čeká na vás, až ho prozkoumáte.

Požadavky

Poznámka: Mapa je dostupná zdarma ke stažení v příloze.

Na obrázku z Minecraftu je záběr na vesnici a zámek Litomyšl. V popředí jsou postavy kouzelníka, pravěkého člověka a svaté Zdislavy. Nahoře jsou nápisy Minecraft Education a Vyjmenovaná slova. Náhodně jsou rozmístěny obrázky pírka, sněhové koule, dortu, lahvičky s vodou a ohnivého prutu.

Co vás čeká na cestě za kouzelným lektvarem:

Projdete celkem 9 levelů, ve kterých vás herní postavy budou seznamovat s jednotlivými úkoly. Principem hry je vybrat v každém levelu správné i/y v nabízeném slovním spojení. Pokud odpovíte správně, dostanete smaragd a postoupíte do dalšího levelu. V případě špatné odpovědi dostanete „opravný“ úkol a po jeho splnění také postoupíte do dalšího levelu, ale bez smaragdu. Na cestě vás budou provázet různé historické, literární ale i bájné herní postavy, které vám budou zadávat jednotlivé úkoly a vysvětlovat případné chyby.

Poznámka: Jednotlivé levely odkazují na různé historické/kulturní události/souvislosti nebo pověsti. V příloze je možné si stáhnout metodickou příručku, která na všechny poukazuje a vysvětluje je.

Na obrázku z Minecraftu je jeskyně, před ní pravěké domečky z hlíny a dvě Minecraft NPC postavy, jeden vypadající jako pravěký muž, druhá vypadající jako kouzelník.

Level 1: Úvod

Příběh začíná v pravěku nedaleko Dolních Věstonic. Zde na vás čeká Merlin, toho času kouzelníkův učeň. Stala se ohromná tragédie, mladý Veverčák se zranil při lovu mamutů a pouze vy ho můžete zachránit. Musíte sehnat šest ingrediencí, aby mu mohl kouzelník Befelemepeseveze uvařit kouzelný lektvar. Cesta za lektvarem začíná!

Tip: V pravěkém obydlí najdete postavy inspirované knihou Lovci mamutů.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Level 2: Vyjmenovaná slova po B

První úkol na vás čeká v kostele u faráře Zbyška. Ingrediencí, kterou získáte v tomto levelu, je žíně z ohnivého koně.

V případě špatné odpovědi dostanete opravný úkol od rychtáře ve vesnici. Sedají si papoušci na bidlo nebo na bydlo? Nevíte? Nevadí, můžete se za nimi jít podívat.

Poznámka: Pověst o ohnivém koni pochází z obce Velká Chmelná v Plzeňském kraji.

Na obrázku z Minecraft je vesnice s bílým kostelem na kopci.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Na obrázku je zasněžená hora s nápisem Lysá hora, na ní je nápis nesl. V pozadí je lyžařská chata

Level 3: Vyjmenovaná slova po L

Úkol číslo dvě vám zadá bájný slezský rytíř, který je inspirovaný pověstí o Lysé hoře. Z tohoto úkoly je potřeba přinést kouzelníkovi sněhovou kouli.

Při špatné odpovědi se setkáte s místní čarodějnicí Hanou, která vám vysvětlí v čem jste udělali chybu a zadá vám opravný úkol, ve kterém si budete hrát s písmenky.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Level 4: Vyjmenovaná slova po M

Nacházíte se před zámkem Litomyšl a úkol vám zadá prokletá hraběnka z pověsti o zámku. Vaším cílem je přinést koláček z jejích šatů.

Pokud na zadanou otázku odpovíte špatně, dostanete se na mýtinu, kde vám opravný úkol zadá rodák z Litomyšle, Bedřich Smetana. Na mýtince už na vás čekají myška, hlemýžď a kolem poletující hmyz, tak pojďte rychle vybrat správnou odpověď.

Na obrázku z minecraft jsou zprava velký včelí úl, had a sýr s myší, která z něj vykukuje

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Na obrázku v minecraft je studna na travnatém povrchu, v pozadí jsou kamenné sloupy před stěnou budovy kláštera

Level 5: Vyjmenovaná slova po P

V tomto levelu se vše řídí příslovím „Pýcha předchází pád“. V klášteře vám mnich Spytihněv zadá úkol, po jehož vyřešení dostanete od mnichů odvar z pýru plazivého.

Opravnou otázku si, v případě špatné odpovědi, musíte odpykat ve vězení. Ale žádné strachy, i tady je o zábavu postaráno.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Level 6: Vyjmenovaná slova po S

V tajemném lese za sychravého počasí na vás čeká svatá Zdislava z Lemberka. Vhoďte lahvičku do správného kotlíku a získejte od ní živou vodu.

Cože? Odpověděli jste špatně a máte mrtvou vodu? Nezbývá než projít zdí přes opravnou odpověď až za vodopád, kde na vás čeká opět svatá Zdislava.

Poznámka: Pramen s živou a mrtvou vodou je inspirován pověstí o svaté Zdislavě.

Na obrázku je minecraft les s chaloupkou a postavou s přehozem přes hlavu, jako nosí svaté.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Na obrázku je minecraft nether dimenze, červená jeskyně s postavou kouzelníka v modrém hábitu s hvězdičkami.

Level 7: Vyjmenovaná slova po V, Z

V posledním úkolu se pořádně zapotíte, nacházíte se uprostřed pekelné výhně. Čekají na vás tři slovní spojení a úkolem je vybrat které i/y na tabulce je správně napsané. Pokud odpovíte správně, objeví se před vámi zlatý most přes propast. Pokud odpovíte špatně, musíte přeskákat přes starý rozpadlý most k další otázce. Až projdete přes všechny otázky, získáte poslední ingredienci do lektvaru a smaragd.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Level 8: Závěr

Po splnění všech levelů na vás čeká kouzelník Befelemepeseveze. Kouzelník díky vašim znalostem mohl uvařit kouzelný lektvar, malý Veverčák je už zase zdravý a vesele loví mamuty. Kouzelník vám vysvětlí, jakým způsobem můžete v dalším levelu vyměnit získané smaragdy za zaslouženou odměnu.

Na obrázku je vnitřek dřevěné chalupy, kde jsou obrázky s šesti ingrediencemi, které hráč ve hře získá a postava kouzelníka.

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Na obrázku je Minecraft místo v lese s hodně stromy, vodopádem a altánkem s ametystovou střechou. Před ním je ohrada s dobytkem a drůbeží.

Level 9: Balónky

A odměnou, kterou získáte, není nic jiného než barevné balónky a zvířátka v ohradě. Zábava právě začíná!

Tip: Tento je level je hlavně pro pobavení, případně zabavení žáků, kteří na hodině prošli mapu rychleji.

Poznámka: Každý hráč by měl mít minimálně jeden smaragd z posledního úkolu (vyjmenovaná slova po V/Z).

Snímek z mapy | Zdroj: Minecraft Education

Tip: Nejen pro začínající čtenáře nabízí Minecraft Education při komunikaci s NPC postavami tlačítko otevřené knihy, po jehož zmáčknutí se vám přehraje audionahrávka textu.

Víte že?

Slouží např. k odvodňování organismu, čímž napomáhá i detoxikaci. Krom toho se používá při onemocnění jater a kůže a také obecně, když je potřeba posílit organismus.
(www.bylinkyprovsechny.cz)

Slovo pochází patrně z praslovanského výrazu syroědka (syrojedka). Jedná se o složeninu ze syro(vý) a jed-(viz jísti). Základem bude patrně všeslovanský výraz sýr, který souvisí s řeckým týros. Slovo syrý znamená vlhký, chladný, stejný význam má výraz sychravý.
(www.ptejteseknihovny.cz)

Ti mají vyjet z hory na koních a bojovat s nepřáteli v momentě, kdy havrani přestanou nad horou kroužit a rozletí se do dolin. Jedenkrát ročně na sv. Jana udeří tambor do bubnu a vojsko pak spí dále.
(www.kct-tabor.cz)

Závěr

Myšlenka vytvořit svět na vyjmenovaná slova vznikla díky snaze pomoci chlapci s dyslexií a dysgrafií, jehož životní láskou je Minecraft.

Tento svět vznikal rok a při jeho tvorbě bylo myšleno na děti s handicapem při učení, kterým má pomoci opakovanou hrou si vyjmenovaná slova procvičovat a lépe tak zapamatovat. Snahou bylo co nejvíce spojit vybraná vyjmenovaná slova s nějakým vizuálním prožitkem. Příběh hry je vymyšlený tak, aby zaujal i děti, které s vyjmenovanými slovy nemají problém, a při hře je obohatil o znalosti z všeobecných historických, uměleckých i literárních oblastí.